titoktartási nyilatkozat

 1. Ez a nyilatkozat a személyes adatok a weboldalon történő feldolgozására vonatkozó irányelveket és gyakorlatokat mutatja be. A titoktartási irányelvek a whumm! Kft-re, illetve az általa üzemeltetett weboldal(ak)ra vonatkoznak.

 2. A “Személyes információ” kifejezés olyan információt jelent, amely olyan élő személyre vonatkozik, aki az információ alapján azonosítható, vagy aki az információ és egyéb olyan információ alapján azonosítható, amelynek a whumm! Kft a birtokában van, vagy valószínűsíthető, hogy birtokában lesz.

 3. A whumm! Kft. irányelve az, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy garantálja az összes általa birtokolt személyes adat tisztességes és jogszerű feldolgozását. Minden szükséges intézkedést megtesz ezen irányelv alkalmazása érdekében. A whumm! Kft. minden olyan alkalmazottja és adatfeldolgozója, akinek hozzáférése van a személyes információkhoz, köteles tiszteletben tartani a Felhasználó személyes adatainak bizalmas voltát.

 4. A Felhasználó anélkül is hozzáfér a www.whumm.com weboldalhoz és böngészhet ott, hogy a whumm! Kft. személyes információt rögzítene és tárolna, a felhasználói IP cím és egyes session adatok rögzítésén kívül, mint amilyen például a látogatás időtartama, és a használt böngészőtípus.

 5. Bármely a whumm! Kft által bekért személyes adatot kizárólag saját szolgáltatásai nyújtásához használja fel és csak addig őrzi meg, amíg e célból ez szükséges és jogszabály ezt előírja, illetve megengedi.

 6. Egyéb személyes információkat is gyűjthető önkéntes alapon a weboldal és/vagy a szolgáltatások használata közben. Amikor ilyen információt kér, a whumm! Kft. világosan ismerteti az információ jellegét és azt a különleges célt (célokat), amely(ek)re azt felhasználja, vagy felhasználhatja, illetve felajánlja a Felhasználónak azt a lehetőséget is, hogy ne vállalja az ilyen jellegű információ átadását.

 7. A weboldal megtekintésekor bizonyos információkat a Felhasználó számítógépén helyezhet el, ún. “cookie” file formátumban. A cookie nem más, mint egy kisméretű, a számítógépen létrehozott adatfile. A whumm! Kft cookie-kat használ bizonyos adatok tárolására, melyeket aztán a weboldal arra használ fel, hogy annak használatát élvezetesebbé tegye a használat egyszerűsítésével. A weboldalon belül használt bármelyik cookie-ban tárolt információ csak a weboldal gyakorlati használata szempontjából lényeges. Egyik www.whumm.com cookie-ból, vagy annak használata folytán sem jut a whumm! Kft semmilyen információhoz. A cookie-hoz csak a www.whumm.com weboldal férhet hozzá. Harmadik félnek nem lesz hozzáférése a cookie-ban tárolt információhoz, és a whumm! Kft egy cookie-nak a tartalmát sem fogja átadni harmadik felek számára. A legtöbb böngészőprogram alapértelmezett beállítása a cookie-k elfogadása. A cookie-k használata elterjedt és általában elfogadhatónak tartják őket. Ha a Felhasználó nem kíván hozzájárulni a cookie-k használatához, illetve, ha figyelmeztetést szeretne kapni, amikor ilyet használnak, Internet-böngészőjének beállításait tetszése szerint módosíthatja. A weboldal által felkínált cookie-k azért vannak, hogy a weboldal használatát megkönnyítsék a Felhasználó számára. Amennyiben a Felhasználó, vagy a Felhasználó rendszergazdája letiltatja a cookie-kat, a weboldal ezen, a használatot segítő funkció nélkül fog tovább működni.

 8. A whumm! Kft folyamatosan figyelemmel kíséri a birtokában lévő személyes adatok harmadik fél -pl. szállítók, és alvállalkozók- általi feldolgozásánál azt, hogy betartják-e a helyi alkalmazandó törvények és szabályok előírásait.

 9. A weboldal tartalmazhat olyan, más weboldalakra vezető linkeket, melyeknek nem a whumm! Kft a tulajdonosa. A whumm! Kft az ilyen weboldalak tartalmáért, vagy titoktartási irányelveiért, vagy azokért a személyes információkért, melyeket az ilyen weboldalak bekérhetnek, vagy számítógépére helyezhetnek, felelősséget nem vállal.

 10. A whumm! Kft az ügyfél-információs adatbázisait (mely a Felhasználó személyes adatait is magában foglalhatják), értékes forrásnak tekinti. Ha vagyontárgyainak bármekkora részét harmadik feleknek adná el, vagy azt ezekre ruházná át, ez magában foglalhatja a fentebb említett információs adatbázisok eladását, vagy átruházását is.

 11. A Lyoness (www.lyoness.net) regisztrált felhasználói esetében jelen Titoktartási Nyilatkozat, a Lyoness Europe AG és a Lyoness Magyarország Kft. által meghatározott, a Lyoness regisztrált felhasználói által - a Lyoness regisztráció/szerződéskötés során - önként elfogadott szerződéses feltételek (lásd www.lyoness.net/hu/ : ÁÜF, Adatvédelmi Szabályzat, stb.) szerint módosul. (További információ a www.lyoness.net honlapon, illetve a Lyoness Magyarország Kft. elérhetőségein.) A Lyoness Europe AG saját szabályozásaiból, saját hatáskörében végzett üzletviteli és egyéb tevékenységéből fakadó, a Lyoness regisztrált felhasználóját ért bármilyen, titok- és adatvédelem hatáskörébe sorolt anyagi és nem anyagi kárért a whumm! Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.