fontos és hasznos!

Általános szerződési feltételek

Á.SZ.F. mely létrejött egyrészről a megrendelő (a továbbiakban röviden: Megrendelő), valamint a WHUMM! Kft. (továbbiakban röviden: Vállalkozó) (székhely: 1044 Budapest, Íves út 8. Cg.: 01-09-966288, Adószám: 23453564-2-41, Tel/Fax: [                 ] www.whumm.com) (együttesen a továbbiakban röviden, mint Felek) között az alábbi feltételek szerint:

 

1. Általános tudnivalók

 

1.1. Kizárólag a Megrendelő által a http://whumm.com oldalon történő megrendeléssel jön létre a szerződés a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

1.2. Az oldal szolgáltatásait ügyletképességgel (cselekvőképességgel) rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult igénybe venni, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival, vagy a főoldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A regisztrációs eljárás során a Vállalkozó megtévesztésével leadott személyes adatokból eredő károkért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

 

2. Regisztráció

2.1. A regisztráció akár a termék(ek) megrendelése közben is, az adatok hiánytalan megadását követően végezhető el. A Vállalkozó regisztráció nélkül is elfogad megrendelést, azonban az általa esetlegesen nyújtott speciális szolgáltatások csak a regisztrált (teljes jogú) Megrendelők számára hozzáférhetőek.

2.2. A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat az Megrendelő köteles viselni. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására elérhetőségeink valamelyikén van lehetőség.

 

3. A megbízás tárgya

A Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt nyomdai munkát, szolgáltatásokat az adott technológiájának megfelelő legjobb minőségben elvégzi.

 

4. Megrendelés

A Megrendelő a szerkesztő segítségével perszonalizálja a kiválasztott méretű terméket, majd beállítja a darabszámot, alapanyagot és az esetleges utómunkát. Az általa átszerkesztett dizájn elfogadása után a kosarában megtekinti és elfogadja a végárat, amennyiben kedvezménye van, úgy azt is érvényesíti. Megadja a szállítási- és kiválasztja a fizetési paramétereket, s azoknak megfelelő lépéseket végigviszi. Vállalkozó a megrendelést írásban, elektronikus úton visszaigazolja. A szerződés ezen írásos visszaigazolással jön létre.

A megrendelést a Vállalkozó a Megrendelőtől akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

5. Vállalási feltételek, kapcsolattartás

5.1 A Vállalkozó a Megrendelő megrendelési eljárását követően, automatikusan megrendelés visszaigazolást küld Megrendelő részére. Amennyiben e visszaigazolás a megrendeléstől számított 1 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor az úgy vélelmezendő, hogy a Vállalkozó a megrendelést nem fogadja el. Ezen határidő elteltével a Vállalkozót ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5.2 Regisztrált Megrendelő 1 órán belül elállhat a megrendeléstől, erre az utánvéttel megrendelt termékek megrendelésénél van módja

5.3 Abban az esetben, amennyibe Megrendelő egy a Vállalkozó által felajánlott, és nem személyre szabott, nem módosított tartalmú és elrendezésű dizájnnal ellátott terméket (ezen belül is azokat, melyeknél módosítás nem is végezhető, azaz bárkinek értékesíthető) rendel meg, úgy a Megrendelő elállhat a termék vásárlásától 8 munkanapon belül.

Amennyiben már az ő személyes igényei alapján módosult a termék, vagyis „a megrendelőre lett szabva”, s ezáltal csak az ő számára, egyedileg használható, úgy Megrendelő nem állhat el a termék vásárlásától (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről, különös tekintettel az 5§-ra).

Elállás esetén a Megrendelőnek kötelessége saját költségen eljuttatni a terméket a Vállalkozónak, aki csak abban az esetben kötelezhető a vételár visszatérítésére, amennyiben a termék újraértékesíthető teljes áron. Ebben az esetben 60 napos teljesítéssel köteles visszatérítenie a vételárat Megrendelő részére.

 

6. Anyagok átvétele, ennek igazolása

6.1. Minőségi átvétel: A nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2,5%- ot nem haladja meg.

A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által az online rendszeren keresztül feltöltött saját kép-, illetve dizájn-anyag minőségéből eredő reklamációkért. Feltöltött anyagok esetén a Vállalkozó saját szakmai belátása szerint, optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit.

6.2 Mennyiségi átvétel: A Megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a Vállalkozó a megrendelt összesített példányszám ± 1%-nak megfelelő példányt ad át. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni.

 

7. A fizetés

 

7.1. A Vállalkozó online rendszerében látható ajánlataiban, elektronikus úton, az online rendszer által küldött visszaigazolásaiban, számláiban feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott Áfa terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni. Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt nettó egységár, egy meghatározott db számú egységnyi termékre vonatkozóan. A Vállalkozó megadott árai az adott árunak megfelelő csomagolási és szállítási költségeket nem tartalmazzák, ezeket a fizetési- és szállítási paraméterek kiválasztása után számolja az online rendszer a számlához.

7.2. Utánvétes fizetés: A megrendelt terméket a Megrendelő kézhezvételekor fizeti, ez kizárólag a házhosszállítási és a Pick-Pack pontos szállítási opció választásánál lehetséges.

7.3. Előrefizetés banki átutalással: A megrendelt terméket a Megrendelő előre fizeti. A megrendelt terméket csak az ellenérték megérkezésének regisztrálása után kezdi el Vállalkozó gyártani.

7.4. Fizetés Bankkártyával: A megrendelt terméket a Megrendelő a megrendelési folyamat fizetési moduljánál fizeti. A kártyaadatok megadása a CIB Bank saját oldalán történik, így a Vállalkozó a vevő bankkártyájának adatait nem látja, csak a sikeres teljesítésről (vagy nem teljesítésről) ad tájékoztatást  a rendszer.

7.4. Fizetés PayPal-lal: A megrendelt terméket a Megrendelő a megrendelési folyamat fizetési moduljánál fizeti. A PayPal fizetési modul használatához PayPal fiókra van szükség. A tranzakció lebonyolítása a PayPal saját oldalán történik, így a Vállalkozó a vevő adatait nem látja, csak a sikeres teljesítésről (vagy nem teljesítésről) ad tájékoztatást a rendszer. További információ és regisztráció:
https://www.paypal-europe.com/magyar/?mpch=ads&;mplx=3484-129460-12439-35

 

8. A szállítás

 

8.1 Vállalkozó rendelés teljesítést, és kiszállítást csak Magyarország területén belül vállal. A Vállalkozó a rendelés teljesíthetőségének visszaigazolását követően lehetőséget biztosít Megrendelőnek a kiszállítási időpont megválasztására, amely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

8.2. A Megrendelő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.

8.3. Szállítás a DPD futárszolgálattal: A küldemény érkezése előtti napon egy értesítő e-mailt küld a Vállalkozó a küldemény feladásáról. Megrendelőnek olyan címet kell megadnia, ahol hétköznap munkaidőben elérhető. A futár sikertelen kézbesítés esetén a következő napon újra megpróbálja kézbesíteni a küldeményt. Amennyiben másodszori alkalomra sem sikerül, a Megrendelővel telefonon kapcsolatba lép és egyeztet az átvételről. Amennyiben munkahelyi címre kéri Megrendelő a szállítást, a cég nevét is köteles megadni.

8.4. Szállítási határidő: A szállítási határidőről a Megrendelő a megrendelt termék adatlapján találhat információt. Amennyiben egy rendeléshez több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott termékek adatlapján szereplő leghosszabb szállítási határidő a mérvadó.

8.5. Személyes átvétel: A Megrendelő választása szerint a megrendelt terméket személyesen átveheti a Vállalkozó székhelyén, 1044 Budapest, Íves út 8. szám alatt., illetve választhat a Pick-Pack pontok átvevőhely-listájából egy számára megfelelő helyszínt.


A rendelt mennyiségtől legfeljebb 5 %-kal történő túl, illetve alul szállítás megengedett. Ha a szállítmány több tételből áll, a mennyiségi tolerancia tételenként értendő. Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru, vagy megrendelt, de le nem gyártott áru összes felmerült költsége leszámlázásra kerül. A fenti árut a Megrendelő költségére és kockázatára, havi 10 % tárolási díj ellenében raktározza a Vállalkozó. Ha a Megrendelő az árut a készre jelentéstől számított 6 hónap elteltével sem veszi át, a Vállalkozó a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti.

 

9. Felelősségvállalás

A Megrendelő kötelessége, hogy a megbízás teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges minden információval a Vállalkozót ellássa. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által készen feltöltött file tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, szerzői jogaiért, kiadói jogaiért és egyéb jogok sértetlenségéért stb. kizárólagos felelősséget vállal.

A Vállalkozó mentesül minden fentiekkel kapcsolatos eljárás, költség, kár és kiadás tekintetében.

A Vállalkozó minden tőle telhetőt elkövet a megrendelt munka tökéletes minőségben való elkészítéséért, mindazonáltal felelősséget legfeljebb az elvégzett munka értékéig vállal.

A Vállalkozó kizárólagos felelősséget vállal az alvállalkozók által elvégzett munka minőségére.

Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Vállalkozó kizárja a kártérítési felelősséget.

A Vállalkozónak joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni.

 

10. Vis major

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Vállalkozó nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Vállalkozó nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

 

11. Szerzői jog

Vállalkozó által készített mindennemű grafikai alkotás, fotó és film vagy videóanyag, szerkesztés, design, webállomány, szoftvertermék, futtatható állomány és kód, adatbázis szerzői jogilag védett, a Vállalkozó tulajdona. A Megrendelő felhasználója és nem tulajdonosa a fent említetteknek, kivétel a céges logó. Bármilyen egyéb felhasználása a jogtulajdonos belegyezésével történhet. Ezek engedély nélküli felhasználása a szerzői jog megsértését vonja maga után. Különösen igaz ez, a tervezésnél a Megrendelőknek küldött mintákra és tervekre, ha a Megrendelő a megrendeléstől eláll, viszont a birtokába jutott terveket és azok elemeit felhasználja.

   

12. Adatvédelem

 

12.1 A Vállalkozó kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben arra törekszik, hogy a vásárlókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelje, és kizárólag saját munkájához használja fel azokat. A Vállalkozó a regisztrációhoz megadott információkat kizárólag a megrendelésekkel kapcsolatosan használja fel, harmadik félnek nem adja át.

A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a szerver rögzít, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használja fel. A Vállalkozó adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

 

12.2 A Lyoness regisztrált felhasználói esetében az adatkezelés a Lyoness Europe AG által meghatározott, a Lyoness regisztrált felhasználói által - a Lyoness regisztráció/szerződéskötés során - önként elfogadott szerződéses feltételek (lásd ÁÜF, Adatvédelmi Szabályzat) szerint módosul. (További információ a www.lyoness.net honlapon) A Lyoness Europe AG saját szabályozásaiból, saját hatáskörében végzett üzletviteli és egyéb tevékenységéből fakadó, a Lyoness regisztrált felhasználóját ért bármilyen, adatvédelem hatáskörébe sorolt anyagi és nem anyagi kárért a Whumm! Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

   

13. Az általános szerződési feltételek érvényessége

 

Jelen szerződési feltételek 2013. szeptember 11 napjától érvényesek és vonatkoznak a Megrendelő és a Vállalkozó között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Vállalkozó a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

   

14. A szerződés megszűnése

A Vállalkozó jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:
•Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
•Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.

Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.

Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Vállalkozóval szemben, amely a Vállalkozó hátrányos megítélését eredményezheti.

Amennyiben a Vállalkozó valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségeit.

   

15. Záró rendelkezések

 

15.1 A Lyoness (www.lyoness.net - Lyoness Europe AG) regisztrált felhasználói esetében jelen ÁSZF rendelkezései a Lyoness Europe AG által meghatározott, a Lyoness regisztrált felhasználói által - a Lyoness regisztráció/szerződéskötés során - önként elfogadott szerződéses feltételek (lásd Lyoness ÁÜF és Adatvédelmi Szabályzat) szerint módosulnak. (További információ a www.lyoness.net honlapon) A Lyoness Europe AG saját szabályozásából, saját hatáskörében végzett üzletviteli és egyéb tevékenységéből fakadó, a Lyoness regisztrált felhasználóját ért bármilyen anyagi és nem anyagi kárért a Whumm! Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

 

15.2 Felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) előírásait tartják irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Pesti központi bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 Általános Szerződési Feltételek utolsó módosítási időpontja: 2013. szeptember 11.